Fergeruta mellom Botnhamn og Brensholmen har tidligere kun gått i sommerhalvåret, men fra 2022 ble det innført vinterdrift som et prøveprosjekt, finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet. Nå videreføres prosjektet også vinteren 2023.

Sommerstid er fergeruta så populær at mange ikke får plass. Vinterstid er trafikkgrunnlaget mindre, men et viktig samband mellom Senja og Tromsøregionen.

Hver eneste fergetur er smekkfull – måtte overnatte for å komme med

Bevillingen øker fra 10,2 millioner til 12,6 millioner. Bidraget fra departementet skal dekke halvparten av kostnadene ved driften.

Nyheten ble presentert på ferga tirsdag.

Fra og med 2024 vil fergeforbindelsen Botnhamn-Brensholmen inngå i beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene på lik linje med andre fergeforbindelser som var i drift i hele 2022.