En mann fra Senja fylte drivstoff uten å betale for seg. Politiet svarte med å gi mannen en bot på 5000 kroner.

Ifølge forelegget fylte han drivstoff for 1153 kroner på Best på Silsand uten å betale for det.