Arva melder at 790 abonnenter er uten strøm på Senja. Området for strømstansen strekker seg fra Silsand til Hekkingen.

Torfinn Salmi i Arva sier feilsøket er krevende. Årsaken er at strømbruddet omfatter et stort område, sier avdelingssjefen til Folkebladet.

– Foreløpig vet vi ikke hva som er årsaken. Vi har montører på tur ut for å starte feilsøk, forteller Torfinn Salmi, avdelingssjef montasje i Arva til Folkebladet.

Han sier den sannsynlige årsaken er is og snølast på linjene.

Også på Tennskjær er 379 abonnenter uten strøm.